سرور مجازی وارز (بدون ابیوز)

VPS Warez-plan1 8 موجود است
 • 1024 مگابایت DDR3 رم
 • 1000 MHZ سی پی یو
 • 1 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 20 گیگ هارد
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% آپتایم
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
VPS Warez-plan2
 • 2048 مگابایت DDR3 رم
 • 1800 MHZ سی پی یو
 • و:1 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 30 گیگ هارد
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% آپتایم
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
VPS Warez-plan3
 • DDR3 4 G رم
 • 3000MHZ سی پی یو
 • 2 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 40 گیگ هارد
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% آپتایم
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
VPS Warez-plan4
 • DDR3 6 G رم
 • 4000 MHZ سی پی یو
 • 3 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 50 گیگ هارد
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% آپتایم
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل