یافتن محصولات و سرویس ها

مقدار فضا
ترافیک ماهانه
امکانات
قابلیت انتقال وب سایت
DNS اختصاصی
کنترل پنل
آپتایم
پلان 1
9,900 تومان ماهانه
20 گیگ
نامحدود
نامحدود
بله
بله
دایرکت ادمین
۹۹.۹۹%پلان 2
19,900 تومان ماهانه
50 گیگ
نامحدود
نامحدود
بله
بله
دایرکت ادمین
۹۹.۹۹%پلان 3
29,900 تومان ماهانه
100 گیگ
نامحدود
نامحدود
بله
بله
دایرکت ادمین
۹۹.۹۹%پلان 4
39,900 تومان ماهانه
200 گیگ
نامحدود
نامحدود
بله
بله
دایرکت ادمین
۹۹.۹۹%