یافتن محصولات و سرویس ها

مقدار فضا
ترافیک ماهانه
امکانات
قابلیت انتقال وب سایت
DNS اختصاصی
کنترل پنل
آپتایم
پلان 1
99,900 تومان سالانه
20 گیگ
نامحدود
نامحدود
بله
بله
دایرکت ادمین
۹۹.۹۹%پلان 2
199,900 تومان سالانه
50 گیگ
نامحدود
نامحدود
بله
بله
دایرکت ادمین
۹۹.۹۹%پلان 3
299,900 تومان سالانه
100 گیگ
نامحدود
نامحدود
بله
بله
دایرکت ادمین
۹۹.۹۹%پلان 4
449,900 تومان سالانه
200 گیگ
نامحدود
نامحدود
بله
بله
دایرکت ادمین
۹۹.۹۹%